Çift Ana Dal / Yan Dal

İstanbul Galata Üniversitesi, öğrencilerinin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu seçenekler  çift anadal ve yan dal programlarıdır.

Çift Anadal Programı (ÇAP): Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında, ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır. Çift Anadal / Yandal işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Galata Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yan dal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yandal Programı: Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.Çift Anadal / Yandal işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Galata Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve Yan dal Programı Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.