İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 2023 – 2024 AKADEMİK YILI BURS ve ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİM KOŞULLARI


 

Üniversiteye Giriş Bursu

 • 1- ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;
  • a- Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını,
  • b- % 50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını kapsar./li>
 • 2- İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.
 • 3- Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenimleri süresince devam eder.
 • 4- Zorunlu hazırlık sınıflarında eğitim almak isteyen öğrenciler, ÖSYM giriş bursu ve diğer burslardan yararlanır. (İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı kayıt döneminde gelecek talebe bağlı olarak açılmakta ve burs uygulanmamaktadır.)


Tercih Bursları

 • 1- İlk 500’e giren kız öğrencilere, Üniversitemizin programlarından herhangi birini tercih etmeleri halinde tam burs verilir.
 • 2- Üniversitemiz Önlisans ve Lisans (Antrenörlük Eğitimi Bölümü hariç) Programlarını ilk beşte tercih eden öğrencilere;
  1. a) Diş Hekimliği Türkçe Bölümü’nü tercih eden öğrencilere %25, Diş Hekimliği İngilizce Bölümü’nü tercih eden öğrencilere ise %30,
  2. b) Sağlık Bilimleri Fakültesi tüm bölümlerini tercih eden öğrencilere %25,
  3. c) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile İletişim Tasarımı Bölümlerini tercih eden öğrencilere %25, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe-İngilizce) Bölümü’nü tercih eden öğrencilere %20, Psikoloji (Türkçe-İngilizce) Bölümünü tercih eden öğrencilere ise %15,
  4. d) Meslek Yüksekokulu tüm programlarını tercih eden öğrencilere %25,
  Tercih bursu verilir.
 • 3- Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.
 • 4- Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.
 • 5- Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.
 • 6- Üniversitemizi tercih eden öğrencilerden Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanmaları durumunda ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz. ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan ve Yandal programını 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrencilerden kalan öğrenim süresi için öğrenim ücreti alınır.


Akademik Başarı Bursu

 • 1- Akademik Başarı Bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.
 • 2- Akademik Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır.
 • 3- Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili yılın (Bir akademik yılsonundaki akademik not ortalaması) GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 3.75 olması şartı aranır.
 • 4- Akademik Başarı Bursu, yukarıda ilk üç maddede sıralanan şartları sağlayan ve sınıf başarı sıralamasında birinci sırada yer alan öğrencilere verilir.
 • 5- Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir. Sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahip olacaktır.
 • 6- Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.


Sporcu Bursu

 • 1- Sporcu Bursu, Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere %100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.
 • 2- Milli müsabakalara katılmadığı dönemlerde, üniversiteye giriş bursu ve tercih bursundan yararlanabilir.
 • 3- Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.
 • 4- Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.
 • 5- Spor bursu öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.


Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu

Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Kardeş İndirimi Bursu

 • 1- Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kaydolan kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde kayıtlı olduğu süre boyunca %10 ücret indirimi ayrıca uygulanır.
 • 2- Kardeş indirim bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu ve tercih bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.


Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

 • 1- Şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında indirim bursu uygulanır.
 • 2- Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir.
 • 3- Şehit ve Gazi indirim bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu ve tercih bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.


Engelli Öğrenci Bursu

 • 1- İstanbul Galata Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına göre;
  1. • Engel durumu %40 : %10,
  2. • Engel durumu %50 : %15,
  3. • Engel durumu %60 : %20,
  4. • Engel durumu %70 : %25,
  5. • Engel durumu %80 : %30,
  6. • Engel durumu %90 ve üzeri : %35 burs verilir.
 • 2- Engelli Öğrenci bursları azami öğrenim süresince verilir.
 • 3- Engelli Öğrenci bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu ve tercih bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.


Yatay Geçiş Bursu

 • 1- Merkezi Yerleştirme puanıyla veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile kurum içi ya da kurumlar arası; yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, başvuru yaptığı programın puan türünde Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden %50 burslu taban puanına eşit puanı olması durumunda %50 burs, %100 burslu taban puanına eşit olması durumunda %50 burs ve tercih bursu oranlarından faydalanırlar.
 • 2- Kurum içi geçiş yapmak isteyen öğrencinin başvurduğu programın ücreti, önceki kayıtlı olduğu programın öğrenim ücretinden düşük ise aradaki fark öğrenciye ödenmez. Başvurduğu programın ücreti, önceki kayıtlı olduğu programın ücretinden yüksek ise aradaki fark öğrenci tarafından ödenir.
 • 3- Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.
 • 4- Üniversitemiz öğrencisi iken Merkezi Yerleştirme veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci hak kazandığı Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir, Tercih Bursu ve (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) YKS Derece Bursundan yararlanamaz.


Burslardan Yararlanma ve Bursların kaybedilmesi

Yukarıda açıklanan burslar Üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.
 • 1- Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere iptal edilir.
 • 2- Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için burs başvuruları kayıt haftasında yapılır. Sonraki dönemlerde Burslardan yararlanmak için kayıt / kayıt yenileme haftasında ilgili birimlere başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 3- Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.
 • 4- Mütevelli Heyet tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde bir önceki yıl için belirlenen burs miktarları, takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder. Ayrıca Mütevelli Heyeti tarafından burs miktarları, oranları, süreleri ve koşulları her akademik yıl için yeniden belirlenebilir, kaldırılabilir, değiştirilebilir, ilave uygulamalar, şartlar getirilebilir.