Çift Ana Dal / Yan Dal

İstanbul Galata Üniversitesi, öğrencilere farklı eğitim seçenekleri sunmaktadır. Yatay ve dikey geçiş programları, farklı bölümlere veya üniversitelere geçme fırsatı sağlayarak öğrencilerin eğitimlerine yeni bir perspektif kazandırır.

Yatay geçiş, öğrencilerin aynı eğitim düzeyinde (lisans veya lisansüstü) farklı bir bölüme veya program hedeflemelerine olanak tanır. Örneğin, başka bir üniversitede veya aynı üniversitenin farklı fakültelerinde okuyan bir öğrenci, İstanbul Galata Üniversitesi'ne kurum-içi veya kurum-dışı yatay geçiş yaparak farklı bir bölümde eğitim alabilir. Bu sayede, öğrenciler ilgi duydukları veya kariyer hedeflerine uygun gördükleri alana odaklanma şansı elde ederler. Yatay geçiş, öğrencilerin daha fazla seçenek ve esneklik sunarak eğitimlerini şekillendirmelerine yardımcı olur.

Dikey geçiş ise öğrencilerin bir eğitim düzeyinden (ön lisans) daha üst bir eğitim düzeyine geçiş yapmasını sağlar. Ön lisans eğitimi tamamlamış bir öğrenci, İstanbul Galata Üniversitesi'nde ilgili lisans programına dikey geçiş yapabilir. Bu geçiş, öğrencilere daha ileri düzeyde bir eğitim alma ve akademik kariyerlerini ilerletme fırsatı verir. Dikey geçiş, öğrencilerin daha spesifik bir alanda uzmanlaşmalarına ve ilgi duydukları alanda daha ileri düzeyde bilgi ve beceri edinmelerine olanak tanır.

Çift Anadal ve Yan dal ile ilgili içerik aşağıdaki gibidir;
İstanbul Galata Üniversitesi, öğrencilerinin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu seçenekler çift anadal ve yan dal programlarıdır.

Çift anadal programı, öğrencilere aynı anda iki farklı ana dal programında eğitim alma imkânı sağlar. Öğrenciler, ilgi duydukları bir başka alanda daha fazla bilgi ve deneyim kazanarak kariyerlerine yeni bir boyut katma şansı elde ederler. Bu sayede, her iki alanda da bilgi ve beceri sahibi olurlar.

Yan dal programı ise öğrencilere ana dal programlarına ek olarak bir yan dal programı seçme olanağı sunar. Yan dal programı, öğrencilerin ana dal alanlarıyla ilişkili fakat daha spesifik bir konuda uzmanlaşmalarına olanak tanır. Çift anadal ve yan dal programları, öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı kazandırır ve geniş bir bilgi birikimiyle mezun olmalarını sağlar. Ayrıca, iş dünyasında rekabetçi olabilmek için farklı beceri ve uzmanlık alanlarına sahip olmanın avantajını sağlar.