Burslar ve Ücretler

İstanbul Galata Üniversitesi

2024-2025 Akademik yılı

Burs ve Öğrenim Ücreti İndirim Koşulları

 

Üniversiteye Giriş Bursu

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burs ve indirimlerdir. Bunlardan:

      Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamı,

      %50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısıdır.

2-   İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

ÖSYM bursu ve indirimleri öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.

4-   Zorunlu hazırlık sınıflarında eğitim alacak olan öğrenciler ÖSYM bursu ve diğer indirimlerden yararlanır.

Tercih Bursları

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Programlarına ilk beş tercihten birinde yer veren ve kayıt olan öğrencilere %30’a varan tercih indirimi verilir. Tercih indirimleri bölüm ve programlara göre değişiklik gösterebilir.

Tercih indirimi, öğrencinin ÖSYM kılavuzu üzerinden kazandığı indirimler düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Tercih indirimi, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder.

YKS sıralamasında ilk 500’e giren kız öğrencilere Üniversitemizin ücretli ve indirimli bölümlerinden herhangi birini tercih etmeleri ve kayıt olmaları durumunda tam burs verilir.

Çift Ana Dal – Yan Dal Bursları

Üniversitemizi tercih eden öğrencilerden, ana dal programında akademik başarı sağlayarak çift ana dal (ÇAP) veya yan dal eğitimi almaya hak kazanmaları durumunda ikinci ana dal ve yan dal eğitiminin normal öğrenim süresi içerisinde ücret alınmaz.

Akademik Başarı Bursu,

1-   Akademik başarı bursu, Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.

Akademik başarı bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır.

Akademik başarı bursu; ilgiyi yıl içinde en az 50AKTS/ kredilik ders alan. Genel ağırlıklı not otalaması en az 3,75 olan, sınıf başarı sıralamasında birinci sırada yer alan ve öğrenimine fiilen devam eden öğrencilere verilir. Akademik başarı bursu sadece ilgili akademik yıl için geçerlidir.

Akademik başarı bursu, yukarıda ilk üç maddede sıralanan şartları sağlayan ve sınıf başarı sıralamasında birinci sırada yer alan öğrencilere verilir.

5-  Akademik başarı bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir. Sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde akademik başarı bursu alma hakkına sahip olacaktır.

Akademik başarı bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

Galata Garanti Bursu

Normal öğrenim süresi aşıldığında sadece İstanbul Galata Üniversitesinin GALATA Garanti Bursu ile koruma altına alınan ÖSYM burs ve indirimleri ön lisans ve lisans programlarının normal öğrenim süresi bittikten sonra ilave bir yıl daha devam etmektedir.

Sporcu Bursu

Sporcu Bursu, Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere %100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.

Milli müsabakalara katılmadığı dönemlerde, üniversiteye giriş bursu ve tercih bursundan yararlanabilir.

Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.

Spor bursu öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu

Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Kardeş İndirimi Bursu

 Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kaydolan kardeşlerden her birine, normal öğrenim süresi içerisinde kayıtlı olduğu süre boyunca %10 indirim ayrıca uygulanır.

 Kardeş indirimi oranı, öğrencinin varsa ÖSYM bursu ve indirimin yanı sıra tercih indirimi düşüldükten sonra kalan ücret üzerinden indirim şeklinde uygulanır.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

Şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında indirim bursu uygulanır.

Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir.

Şehit ve Gazi indirim bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu ve tercih bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.

Engelli Öğrenci Bursu

1-  İstanbul Galata Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına göre;

Engel durumu %40 : %10,

Engel durumu %50 : %15,

Engel durumu %60 : %20,

Engel durumu %70 : %25,

Engel durumu %80 : %30,

Engel durumu %90 ve üzeri : %35 burs verilir.

2-  Engelli Öğrenci bursları azami öğrenim süresince verilir.

3-   Engelli Öğrenci bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu ve tercih bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır.

 

Yatay Geçiş Bursu

1-Merkezi yerleştirme puanıyla veya ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) ile kurum içi ya da kurumlar arası; yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler, ilgili yılın cari dönem ücreti üzerinden %50 burs oranından faydalanır.

Kurum içi yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin başvurduğu programın ücreti önceki kayıtlı olduğu programın öğrenim ücretinden düşük ise aradaki fark öğrenciye ödenmez. Başvurduğu programın ücreti, önceki kayıtlı olduğu programın ücretinden yüksek ise aradaki fark öğrenci tarafından ödenir.

Yatay geçiş bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.

Üniversitemiz öğrencisi iken merkezi yerleştirme puanı veya AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan ve en az bir dönem öğrenim gördükten sonra tekrar yatay geçiş yolu ile Üniversitemize geri dönüş yapan öğrenci ilgili yılın cari dönem ücreti üzerinden %50 burs oranından faydalanır.

Burslardan Yararlanma ve Bursların Kaybedilmesi

Yukarıda açıklanan burslar Üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için burs başvuruları kayıt haftasında yapılır. Sonraki dönemlerde Burslardan yararlanmak için kayıt / kayıt yenileme haftasında ilgili birimlere başvuru yapılması gerekmektedir.

Normal öğrenim süresi içerisinde geçici ayrılan (kayıt donduran) öğrencilerin hakları izinli sayıldıkları süre kadar saklı kalır.

Mütevelli Heyet tarafından yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde bir önceki yıl için belirlenen burs miktarları, takip eden akademik yıllarda uygulanmaya devam eder. Ayrıca Mütevelli Heyeti tarafından burs miktarları, oranları, süreleri ve koşulları her akademik yıl için yeniden belirlenebilir, kaldırılabilir, değiştirilebilir, ilave uygulamalar, şartlar getirilebilir.